Iniciativa "Lékaři pomáhají Česku" ❤

Souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR)

Udělujete tímto souhlas společnosti Hradecký dentální vzdělávací institut, spol. s r.o. se sídlem Topolová 340/1, 500 03 Hradec Králové, IČ: 28790642 zapsané ve veřejném rejstříku vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27616 (dále jen “Správce“), aby ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „zákon o zpracování osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:

  • jméno a příjmení
  • název společnosti
  • adresa
  • e-mailem
  • telefonní číslo

Jméno, příjmení, název společnosti, adresa, telefonní číslo a e-mail budou poskytnuty Ministerstvu zdravotnictví ČR pro potřeby plošného testování Covid-19. Správce využije data pro informování účastníků o průběhu akce. Tyto údaje budou Správcem zpracovávané po dobu 12 měsíců od ukončení akce. Poté budou data odstraněna.

Zpracování osobních údajů
Souhlasem se zpracováním osobních údajů uděluje dotyčná osoba svůj výslovný souhlas s výše uvedeným zpracováním. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například, zasláním emailu nebo zasláním dopisu na kontaktní údaje správcovské společnosti Hradecký dentální vzdělávací institut, spol. s r.o.

Zpracování osobních údajů je prováděno a uchováno na serveru Správce.

Coronavirus